Casino online från Malta

Om du tillhör den ständigt växande skaran människor som uppskattar att spela för pengar online och på pay and play på casino så har du säkerligen noterat att många aktörer i branschen har sitt kontor på Malta. Det finns en anledning till att det är så och här tittar vi lite närmre på att hur den maltesiska spelbranschen har utvecklats och varför.

Bakgrund

Malta är ett av de mindre länderna i Europa, och ser man till EU så är landet den allra minsta medlemmen. På Malta har man historiskt sett fått sina inkomster från turism. Sedan sin självständighet från Storbritannien på 1960-talet så har man satsat på att göra det lätt för casino- och spelbolag på ön. Det kan ses som en del av satsningen på turism, åtminstone innan internet kom. 2007 meddelade Storbritannien att man skulle införa en förhållandevis hög skatt på spelande och införa hårdare regler kring vem som får arrangera spel. Fram till dess hade den brittiska marknaden varit mycket liberal, i stort sett i paritet med den maltesiska. Med vilken den fortfarande hade många starka band med tanke på att det bara var några årtionden sedan Maltas självständighet. Strax efter att de brittiska myndigheterna hade meddelat ändringarna så började spelbolag i landet att se sig om efter en ny plats. Valet föll på Malta för många av dem och de skulle komma att följas av spelbolag från andra delar av Europa strax efter.

Spel på nätet

Några år efter den första boomen som följde av de brittiska besluten 2007 så blev spel på internet vanligt. Runt 2009-2010 dök det upp en mycket stor mängd spelbolag som man kan beskriva som nationella på det sättet att de var inriktade på ett visst lands marknad med en hemsida på det landets språk och så vidare. Eftersom de flesta europeiska länder har en ganska strikt reglerad marknad så valde många bolag att placera sitt huvudkontor på Malta.

Maltesisk licens för spel

Mot bakgrund av den maltesiska inställningen till spelbolag redan innan 2007 kombinerat med boomen som inträffade kring 2009 och 2010 så har det på Malta utvecklats en särskild kompetens. Den här kompetensen ser ut på en rad olika sätt men som exempel kan man nämna att man har ett mycket förenklat förfarande vid handläggning av ansökningar. Den som ha en maltesisk licens för att anordna spel betalar ett belopp (hur stort beloppet är beror bland annat på vilken typ av spel det avser) som inte återbetalas oavsett om ansökan godkänns eller avslås. I samband med ansökan så måste också en rad dokument lämnas in till den maltesiska spelmyndigheten. Till exempel måste fullständiga uppgifter finnas på vilka som företräder bolaget. Eftersom Malta är ett EU-land så är det sedan enkelt för dem att kontroller exempelvis en svensk eller tysk person i bolaget. När ansökan har godkänts för till exempel ett casino online så får bolaget börja arrangera spel inom hela EU. Skatten betalar bolaget till den maltesiska staten och den är på en nivå som är fördelaktig jämfört med andra länder i Europa. Malta garanterar dock i och med att de utfärdar en licens att bolaget följer alla EU:s lagar och regler gällande spel. Av den anledningen är en maltesisk licens i egentlig mening inte annorlunda jämfört med en licens som utfärdats av svenska Spelinspektionen eller motsvarande myndighet i annat land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *