Regler och bestämmelser för flyttfirmor 

Om du funderar på att anlita en flyttfirma när du flyttar vill du säkerligen veta vilka bestämmelser och regler som gäller för flyttfirmor. På så sätt kan du vara beredd på eventuella fallgropar som kan uppkomma och undvika att bli lurad och råka illa ut när du handskas med flyttfirmor. 

Stort utbud av flyttfirmor 

Eftersom det idag redan finns ett väldigt stort utbud av flyttfirmor i branschen råder det stor konkurrens på marknaden. På grund av det stora utbudet är det viktigt att vara medveten om att kvalitén mellan dessa firmor skiljer sig ganska mycket åt. Nu för tiden är det inte heller lika dyrt att anlita en flyttfirma som det var förr i tiden, tack vare rutavdraget. Därmed har efterfrågan på flyttjänster ökat mycket, vilket i sin tur resulterat i att allt fler flyttfirmor uppkommer varje år. Desto större utbudet är desto fler oseriösa firmor dyker upp och desto svårare blir det för kunden att navigera och hitta en lämplig flyttfirma. Det är därför oerhört viktigt att tänka sig för innan man anlitar en flyttfirma i malmö för att minimera risken att bli lurad. Det gäller att säkerställa att flyttfirman följer alla bestämmelser och regler som gäller för att säkerställa att de är professionella. Av samma anledning är det viktigt att skriva ett skriftligt avtal, eftersom muntliga avtal lätt kan brytas vilket kan orsaka svårigheter för kunden. För att du som kund ska få maximal säkerhet och kunna bevisa dig i en rättslig situation, är det därför viktigt att ha kontraktet på pränt. 

Bohag 2010 

Tyvärr finns det inga allmänna regler eller bestämmelser som råder i branschen. Därför finns det inga krav som flyttfirmor måste följa för att verka i branschen. Därmed innebär det alltid en risk för dig som privatperson att anlita en flyttfirma. Det finns dock ett sätt du kan få ett extra skydd som kund. Anlita en flyttfirma som följer Bohag 2010 för att vara skyddad om olyckan är framme under flyttens gång. Bohag 2010 är en överenskommelse som Sveriges Åkeriföretag och Svenska Möbeltransportörens Förbund kommit överens om. Den absolut viktigaste delen av avtalet handlar om att flyttfirmorna som är anslutna ansvarar för hela flytten de anlitats för, från början till slut. Därmed tar en flyttfirma som är ansluten till Bohag 2010 ansvar för dig som kund och för att de som flyttfirma gör sitt jobb korrekt.  

Ditt ansvar som kund 

Det är inte att förglömma att du som kund även har en del skyldigheter när du anlitar en flyttfirma. Du är exempelvis skyldig att meddela flyttfirman du anlitar om du har särskilda värdefulla saker i ditt bohag som ska transporteras. Du ska även meddela om du har tunga och otympliga möbler som kan innebära en risk under transporten. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *